Một bệnh phổi nghiêm trọng từ vaping đã trở thành một bộc phát y tế công cộng dẫn đến hơn hai ngàn trường hợp và khoảng 1-2 ca tử vong mỗi tuần. Đây, những gì chúng ta biết: (1) Các sản phẩm có chứa THC, đặc biệt là những sản phẩm mua ở ngoài đường hoặc từ bạn bè, thành viên gia đình hoặc đại lý bất hợp pháp, có liên quan đến hầu hết các trường hợp và đóng vai trò chính trong vụ bộc phát. (2) Khuyến khích mạnh mẽ về kiềm chế vaping cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Đối với những người chọn vape THC, chỉ nên mua sản phẩm từ một nhà bán lẻ cần sa có giấy phép.