Hít Khói Thuốc Từ Người Khác và Lệnh Ở Yên Tại Nhà

13-10-2021

Trong lúc chúng ta đang theo lệnh Ở Yên Tại Nhà của California, một số người phải đối đầu với áp lực của đại dịch bằng cách hút thuốc hay vaping. Vì thế, bạn và gia đình có thể bị hít khói thuốc từ người khác nhiều hơn.

Ai cũng cần lá phổi khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Khi bạn hít khói thuốc từ người khác, phổi của mình bị tổn hại.1 Phổi tổn thương sẽ làm các triệu chứng của bệnh COVID-19 thêm phần trầm trọng.2 3 Ngay cả trước đại dịch coronavirus, tiếp xúc với khói thuốc từ người khác trên đà tăng trưởng ở California, chủ yếu do việc gia tăng hút thuốc điếu điện tử và cần sa.4 Đây là điều đáng lo ngại vì không có mức an toàn nào bảo vệ chúng ta từ hít khói thuốc của người khác.5

Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bực bội với những người hàng xóm hút thuốc hay vaping. Đây là lúc tỏ lòng thương và cảm thông. Hàng xóm không phải cố ý hút thuốc để làm hại quý vị và gia đình. Phần nhiều họ hút để đương đầu với áp lực căng thẳng. Đối phó với áp lực có thể khiến người ta khó bỏ hút thuốc hay vaping, hay dứt nghiện. Đối với một số người, áp lực có thể dẫn đến việc thử hút lần đầu hoặc dùng sản phẩm thuốc lá nhiều hơn bình thường.

Nếu bị hít khói thuốc từ người khác, đây là những điều bạn có thể thực hiện:

  1. Lòng trắc ẩn: Nên nhớ họ có thể cũng đang đối đầu với áp lực nặng nề dẫn đến việc khó bỏ hút thuốc hoặc vaping. Tỏ lòng kiên nhẫn, tử tế và hỗ trợ nhau là điều tất cả chúng ta cần bây giờ.
  2. Thông cảm. Đại dịch này làm xáo động đời sống của tất cả chúng ta. Hãy cố thông cảm tại sao họ lại hút thuốc hoặc vaping. Có phải vì họ lo lắng về việc làm sao có tiền đi chợ hay vì họ đã mất việc chăng? Chỉ cần mở lời giúp đỡ một điều gì nho nhỏ cũng đã là một cử chỉ đẹp.
  3. Tiếp cận bằng Bưu Thiếp Chúc Lành. Đây chính là thời điểm để làm người láng giềng tốt bụng, và mở lời tiếp cận để bắt đầu nối kết. Lời nói không mất tiền mua nhưng có thể mang lại động lực sáng rạng hơn trong thời điểm bấp bênh này. Đôi khi chỉ cần một lời nhắn thân thiện cũng đủ khuyến khích họ có quyết định lành mạnh. Dưới đây là thiệp “Chúc Lành” bao gồm mẹo để giữ gìn sức khỏe và chi tiết cai thuốc. Ngoài ra còn có thông tin cho chương trình Kick It California, giúp cai thuốc và vaping với sự hỗ trợ cá nhân, và hoàn toàn miễn phí.

TẢI XUỐNG BƯU THIẾP CHÚC LÀNH

Nhấp vào hình ảnh để tải xuống

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ để tránh hít khói thuốc từ người khác, xin ghé trang Hãy Biến Căn Nhà của Mình Thành Nơi Người Khác Không Bị Khói Thuốc Ảnh Hưởng.

Thêm nhiều bài về COVID-19:

Tham khảo renameme

  1. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.
  2. Cohen S, Tyrrell DA, Russell MA, Jarvis MJ, Smith AP. Smoking, alcohol consumption, and susceptibility to the common cold. Am J Public Health. 1993;83(9):1277-1283.
  3. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020.
  4. Online California Adult Tobacco Survey, 2016 to 2018. Sacramento, CA: California Department of Public Health; November 2018.
  5. Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.