THUỐC LÁ
CẦN SA
VAPE
XÌ GÀ NHỎ
HOOKAH

TẤT CẢ MỌI LOẠI KHÓI THUỐC
DO NGƯỜI KHÁC HÚT LÀ CÓ HẠI

RỦI RO CỦA BẠN ĐANG GIA TĂNG

Phơi nhiễm khói thuốc do người khác hút đã tăng vọt trong hai năm qua

0%

Tăng về Phơi Nhiễm Khói Thuốc
Cần Sa*

Tìm Hiểu Thêm

0%

Tăng về Phơi Nhiễm Khói Thuốc Vape*

Tìm Hiểu Thêm

HƠN 50% NGƯỜI DÂN CALIFORNIA VẪN CÒN BỊ
PHƠI NHIỄM VỚI KHÓI THUỐC LÁ DO NGƯỜI KHÁC HÚT*

California Department of Public Health, California Tobacco Control Program. Online California Adult Tobacco Survey, 2018. Sacramento, CA: California Department of Public Health, California Tobacco Control Program; 2018.

Xem mã nguồn

Vuong TD, Zhang X, Roeseler A. California Tobacco Facts and Figures 2019. Sacramento, CA: California Department of Public Health; May 2019.

Xem mã nguồn

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHƠI NHIỄM

Chọn từ các tác hại dưới đây để khám phá một số hậu quả sức khỏe nghiêm trọng

Có 70 hóa chất gây ung thư trong khói thuốc lá do người khác hút.*

Khói thuốc do người khác hút từ xì gà, xì gà nhỏ, và thuốc lá tất cả đều chứa các hóa chất gây ung thư như chì và benzene.*

Khói thuốc do người khác hút từ cần sa chứa các hóa chất gây ung thư như cadmium và chromium.*

Khói thuốc do người khác hút từ vape chứa các hóa chất gây ung thư như formaldehyde và kền.*

Khói thuốc do người khác hút từ hookah chứa một số hóa chất độc hại được biết là gây ung thư phổi, bọng đái và miệng.*

Khói thuốc do người khác hút từ thuốc lá và xì gà nhỏ có thể gây bệnh phổi.*

Trẻ em hen suyễn bị phơi nhiễm với khói thuốc lá do người khác hút có thể bị các cơn hen suyễn nặng hơn và thường xuyên hơn.*

Việc phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút thời thơ ấu có liên quan đến bệnh phổi khi trưởng thành.*

Khói thuốc vape do người khác hút chứa nồng độ cao của các hạt mịn. Hít các hạt mịn vào có thể làm trầm trọng thêm các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn.*

Khói thuốc vape do người khác hút chứa các hạt mịn và siêu mịn, có thể đi sâu vào phổi và dẫn đến viêm mô.*

Việc phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút cung cấp đủ nicotine cho não để thay đổi chức năng của nó.*

Trẻ em bị phơi nhiễm với khói cần sa do người khác hút phát hiện có mức độ của THC, một chất hóa học tâm thần có thể thay đổi chức năng của não và hệ thần kinh, trong hệ thống của trẻ.*

Khói thuốc do người khác hút từ thuốc lá và xì gà nhỏ có thể gây đột quỵ cho người không hút thuốc.*

Khói thuốc hookah do người khác hút chứa các tác nhân độc hại có thể gây ra tắc động mạch, mà có thể dẫn đến đột quỵ.*

Khói thuốc do người khác hút từ thuốc lá và xì gà nhỏ có thể gây bệnh tim.*

Khoa học mới nổi cho thấy khói cần sa do người khác hút có thể làm cứng và thu hẹp động mạch, mà có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.*

Khói thuốc hookah do người khác hút chứa hóa chất độc hại có thể làm tắc động mạch, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.*

UNG THƯ

 

Centers for Disease Control and Prevention. Quitting smoking. cdc.gov. Page updated February 1, 2017. Accessed January 4, 2019

Xem mã nguồn

National Institutes of Health, National Cancer Institute. Monograph 9: Cigars: Health Effects and Trends. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Cancer Institute. February 1998.

Xem mã nguồn

Moir D, Rickert WS, Levasseur G, et al.  A comparison of mainstream and sidestream marijuana and tobacco cigarette smoke produced under two machine smoking conditions. Chem Res Toxicol. 2008;21:494-502. doi: 10.1021/tx700275p

Xem mã nguồn

California Department of Public Health, California Tobacco Control Program. State Health Officer’s Report on E-Cigarettes: A Community Health Threat. Sacramento, CA: California Department of Public Health; 2015.

Xem mã nguồn

LÀM HẠI PHỔI

 

Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob Control. 2014;23(2):133–139. doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859

Xem mã nguồn

Williams M, Villarreal A, Bozhilov K, Lin S, Talbot P. Metal and silicate particles including nanoparticles are present in electronic cigarette cartomizer fluid and aerosol. PLoS One. 2013;8(3):e57987.

Xem mã nguồn

Sleiman M, Logue JM, Montesinos VN, et al. Emissions from Electronic Cigarettes: Key Parameters Affecting theRelease of Harmful Chemicals. Environ. Sci. Technol. 2016 Sep 6;50(17):9644-51. doi: 10.1021/acs.est.6b01741

Xem mã nguồn

Glantz SA. 9 chemicals identified so far in e-cig vapor that are on the California Prop 65 list of carcinogens and reproductive toxins [blog post]. UCSF Center for Tobacco Control Research and Education. Published July 20, 2013. Accessed August 19, 2019. 

Xem mã nguồn

Centers for Disease Control and Prevention. Hookahs. cdc.gov. www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/hookahs/index.htm. Page reviewed January 17, 2018. Accessed September 19, 2019.

Xem mã nguồn

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.

Xem mã nguồn

National Cancer Institute. Secondhand Smoke and Cancer. cancer.gov. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/second-hand-smoke-fact-sheet. Reviewed December 4, 2018. Accessed May 15, 2019.

Xem mã nguồn

Centers for Disease Control and Prevention. Health Effects of Secondhand Smoke. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/index.htm. Reviewed January 17, 2018. Accessed May 16, 2019.

Xem mã nguồn

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2006. 

Xem mã nguồn

Diver WR, Jacobs EJ, Gapstur SM. Secondhand Smoke Exposure in Childhood and Adulthood in Relation to Adult Mortality Among Never Smokers. Am J Prev Med. 2018;55(3):345-352. doi: 10.1016/j.amepre.2018.05.005.

Xem mã nguồn

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Review of the Health Effects of Electronic Nicotine Delivery Systems; Eaton DL, Kwan LY, Stratton K, editors. Public Health Consequences of E-Cigarettes. Washington (DC): National Academies Press (US); 2018 Jan 23. doi: 10.17226/24952

Xem mã nguồn

Centers for Disease Control and Prevention. Particle pollution. cdc.gov. https://www.cdc.gov/air/particulate_matter.html. Reviewed April 1, 2014. Accessed August 22, 2019. 

Xem mã nguồn

Schripp T, Markewitz D, Uhde E, Salthammer T. Does e-cigarette consumption cause passive vaping? Indoor Air. 2013;23(1):25-31. doi: 10.1111/j.1600-0668.2012.00792.x

Xem mã nguồn

Schober W, Szendrei K, Matzen W. Use of electronic cigarettes (e-cigarettes) impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers. Int J Hyg Environ Health. 2014;217(6):628-37. doi: 10.1016/j.ijheh.2013.11.003.

Xem mã nguồn

LÀM HẠI ÓC

 

Brody AL, Mandelkern MA, London ED, et al. Effect of secondhand smoke on occupancy of nicotinic acetylcholine receptors in brain. Arch Gen Psychiatry. 2011;68(9):953–960. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.51. 

Xem mã nguồn

Wilson KM, Torok MR, Wei B, et al. Detecting biomarkers of secondhand marijuana smoke in young children. Pediatr Res. 2017;81(4):589–592. doi:10.1038/pr.2016.261

Xem mã nguồn

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

Xem mã nguồn

Centers for Disease Control and Prevention. Hookahs. cdc.gov. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/hookahs/index.htm. Reviewed January 17, 2018. Accessed August 19, 2019.

Xem mã nguồn

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

Xem mã nguồn

LÀM HẠI TIM

 

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

Xem mã nguồn

Wang X, Derakhshandeh R, Liu J, et al. One Minute of Marijuana Secondhand Smoke Exposure Substantially Impairs Vascular Endothelial Function. J Am Heart Assoc. 2016;5(8):e003858. Published 2016 Jul 27. doi:10.1161/JAHA.116.003858

Xem mã nguồn

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014. Printed with corrections, January 2014.

Xem mã nguồn

KHÔNG KHÍ KHÔNG KHÓI THUỐC BẮT ĐẦU TỪ BẠN

Bước đầu tiên là biết chính sách nào bảo vệ gia đình bạn khỏi khói thuốc do người khác hút trong thành phố của mình

Thành phố của bạn như thế nào?

Chọn thành phố của bạn từ danh sách dưới đây để tìm hiểu sức mạnh của chính sách về không khói thuốc.*

CẦN SA

Luật Tiểu Bang CA: Cần sa bị cấm ở bất cứ nơi nào thuốc lá bị cấm, hơn nữa cần sa cũng bị cấm ở những nơi công cộng. Để tìm hiểu thêm về chính sách cần sa của cộng đồng bạn, liên lạc với sở y tế địa phương của bạn.

American Lung Association in California. : California Local Grades. Sacramento, CA: American Lung Association in California. 2019.

Xem mã nguồn

HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY HÔM NAY

Ngăn chặn khói thuốc do người khác hút khỏi làm cho gia đình và cộng đồng bạn gặp nguy hiểm

Xem các Lời Khuyên Nhanh

Tìm lời khuyên về cách bảo vệ bản thân và người thân của bạn khỏi khói thuốc độc hại do người khác hút.

Xem các Lời Khuyên Nhanh

Báo cáo về vấn đề khói thuốc do người khác hút

Liên lạc với sở y tế địa phương của bạn để báo cáo khiếu nại về việc phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút hoặc để nhận hỗ trợ thêm về một vấn đề bạn gặp phải.

Gửi email, tạo sự khác biệt.

Tiếp cận với thị trưởng của bạn có thể tạo ra sự thay đổi. Nhập tên bạn, chọn thành phố của bạn và chúng tôi sẽ kết nối bạn với đúng email để đảm bảo thư của bạn có ảnh hưởng nhất.

Tôi là
Hiện cư ngụ tại
Kính Thưa Ngài Thị Trưởng ,

Tôi lo ngại về việc leo thang nhanh chóng của lượng khói thuốc độc hại do người khác hút trong không khí từ vaping, cần sa, và thuốc lá. Khói thuốc thường ở khắp mọi nơi như công viên công cộng, mái hiên nhà hàng, trung tâm mua sắm, điểm dừng quá cảnh, những nơi vui chơi giải trí, và vỉa hè. Vấn đề chỉ trở nên tệ hơn phần lớn do sự gia tăng của việc sử dụng vaping và cần sa ở California. Theo Khảo Sát Thuốc Lá Dành Cho Người Lớn ở California, việc phơi nhiễm với khói thuốc lá điện tử do người khác hút đã tăng hơn 65% trong hai năm, và khói cần sa do người khác hút tăng gần gấp đôi! Như ngài có thể đã biết, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ cho biết không có mức độ phơi nhiễm an toàn nào với khói thuốc do người khác hút. Đây là lý do tôi muốn cổ vũ ngài ban hành các chính sách không khói thuốc mới và chặt chẽ hơn ở không gian công cộng và riêng tư trong cộng đồng của chúng ta.

Là cư dân của thành phố chúng ta, tôi tin rằng mọi người đều có quyền hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, tôi thấy mình liên tục bị phơi nhiễm với khói thuốc độc hại do người khác hút. Bất cứ phơi nhiễm cách nào cũng có thể gây hại, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi và người bị khuyết tật. Hậu quả của việc phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút là nghiêm trọng và có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, đột quỵ, bệnh hô hấp trầm trọng và bệnh tim.

Tôi yêu cầu sự lãnh đạo của ngài trong việc giải quyết sự gia tăng của khói thuốc do người khác hút trong thành phố chúng ta. Ngài có sự cổ vũ đầy đủ của chúng tôi để hạn chế số lượng nơi người ta được phép hút thuốc và chúng tôi cổ vũ việc thực thi các luật lệ đó. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng điều này sẽ làm cho thành phố chúng ta trở thành một nơi lành mạnh hơn, thú vị hơn để gọi là tổ ấm.

Cảm ơn ngài đã thực thi và hỗ trợ mạnh mẽ chính sách không khói thuốc trong cộng đồng của chúng ta. Là một cư dân, tôi cảm thấy rất tự hào khi biết rằng ngài đã đưa ra luật để giữ cho tôi và gia đình tôi an toàn khỏi phơi nhiễm với khói thuốc độc hại do người khác hút. Nỗ lực không ngừng của ngài đem lại cho thành phố chúng ta điểm A trong Báo Cáo về Tình Hình Kiểm Soát Thuốc Lá của Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ. Báo cáo là một phân hạng tích lũy dựa trên các yếu tố như số lượng địa điểm được chỉ định không khói thuốc và củng cố định nghĩa về “khói thuốc”, “hút thuốc” hoặc “sản phẩm thuốc lá” để bao gồm các sản phẩm mới, như thuốc lá điện tử, trong chính sách về khói thuốc do người khác hút của cộng đồng chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta phải cảnh giác khi kỹ nghệ thuốc lá tiếp tục tạo ra những cách mới khiến người ta hút hoặc vape. Chỉ trong hai năm qua, việc phơi nhiễm với khói vape và cần sa do người khác hút đã tăng lên đáng kể trên khắp California, điều này khiến cho việc bảo vệ các chính sách này càng trở nên quan trọng hơn. Không khí không khói thuốc là một quyền cơ bản và nó là điều luôn bị coi thường nhất.

Chúc mừng ngài đã nhận được điểm A, và xin tiếp tục nỗ lực đáng kinh ngạc này. Luật không khói thuốc tạo ra cộng đồng mạnh mẽ, khỏe mạnh. Ngài luôn được sự cổ vũ của tôi trong việc mở rộng và thực thi chính sách không khói thuốc trong thành phố của chúng ta.

Trân trọng,

New York: Here Is The First State To Ban Flavored E-Cigarettes

Xem mã nguồn

TÀI NGUYÊN BỔ SUNG CHO HÀNH ĐỘNG

Tìm Hiểu Thêm - Các Địa Điểm Hội Họp ở California Sẽ Là Không Khói Thuốc

Các Địa Điểm Hội Họp ở California Sẽ Là Không Khói Thuốc

Người dân California nên được bảo vệ khỏi khói thuốc do người khác hút ở mọi khía cạnh cuộc sống, và bao gồm cả thời gian giải trí của họ. May mắn thay, nhiều địa điểm tổ chức sự kiện mang tính biểu tượng nhất tiểu bang của chúng ta có cung cấp cho du khách một trải nghiệm không khói thuốc.

Tìm Hiểu Thêm - Các Địa Điểm Hội Họp ở California Sẽ Là Không Khói Thuốc
Tìm Hiểu Thêm - California dẫn đầu với không gian không khói thuốc

California dẫn đầu với không gian không khói thuốc

Những tiến bộ phi thường đã được thực hiện trong cuộc chiến giành không khí không khói thuốc, nhưng sự gia tăng sử dụng vape và cần sa đồng nghĩa với việc chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tìm Hiểu Thêm - California dẫn đầu với không gian không khói thuốc

Nguồn