Thống Đốc Newsom Ký Pháp Lệnh Để Đối Chất với Bệnh Dịch Thanh Niên Vaping

23-06-2020

Published: Sep 16, 2019

Thống đốc chỉ đạo Bộ Thuế Vụ và Quản Lý Lệ Phí phát triển khuyến nghị để loại bỏ các sản phẩm vaping bất hợp pháp và giả mạo khỏi các cửa  tiệm và bao gồm nội dung nicotine vào việc tính thuế hiện tại đối với thuốc lá điện tử

Thống đốc chỉ đạo chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng để tập trung vào việc giáo dục giới trẻ về tác hại của thuốc lá vaping hoặc các sản phẩm cần sa

Thống đốc chỉ đạo Bộ Y Tế phát triển khuyến nghị để đặt các bảng cảnh báo tại nơi bán lẻ và trên các quảng cáo sản phẩm

Thống đốc ký luật để áp đặt các yêu cầu xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn khi bán các sản phẩm thuốc lá

SACRAMENTO – Ngày hôm nay Thống Đốc Gavin Newsom đã ký một pháp lệnh để đối phó với dịch bệnh thanh thiếu niên đang gia tăng và rủi ro sức khỏe liên quan đến vaping. Pháp lệnh chỉ đạo Bộ Y Tế (CDPH) triển khai chiến dịch $20 triệu để nâng cao nhận thức cộng đồng với truyền thông xã hội và kỹ thuật số trên toàn tiểu bang để giáo dục thiếu niên, thanh niên và phụ huynh về các rủi ro sức khỏe của việc vaping nicotine và các sản phẩm cần sa. CDPH cũng được giao nhiệm vụ phát triển các khuyến nghị để giảm hút thuốc ở giới thanh niên và thiếu niên bằng cách thiết lập các bảng cảnh báo về rủi ro sức khỏe tại nơi các sản phẩm vaping được bán và trên các quảng cáo sản phẩm.

Thống Đốc Newsom nói: “Chúng ta phải có hành động ngay lập tức để đáp ứng khẩn cấp đằng sau cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và dịch bệnh thanh niên này. Là một phụ huynh, tôi hiểu sự lo lắng gây ra bởi các chiến thuật tiếp thị lừa đảo và các lựa chọn có hương vị được thiết kế để nhắm mục tiêu vào con em chúng ta. Với những căn bệnh phổi bí ẩn và cái chết đang gia tăng, chúng ta phải giáo dục con cái và làm mọi thứ có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Có một liên minh rộng lớn và lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp đang tìm cách bảo vệ thanh niên của chúng ta, và chúng tôi cam kết hợp tác với Cơ Quan Lập Pháp và các bên liên quan để xây dựng dựa trên các hành động điều hành này và đưa ra gói cải cách thuốc lá mạnh mẽ vào năm 2020.”

Thống Đốc cũng tuyên bố rằng ông đã ký SB 39 (Dự Luật Thượng Viện) bởi Thượng Nghị Sĩ Jerry Hill (D-San Mateo) hôm nay, pháp luật sẽ áp đặt các yêu cầu xác minh độ tuổi nghiêm ngặt hơn đối với các sản phẩm thuốc lá được bán trên mạng hoặc qua thư.

Thiết bị vaping là sản phẩm thuốc lá được sử dụng phổ biến nhất ở California và hơn 80% thanh thiếu niên trung học tiêu thụ thuốc lá sử dụng thiết bị vaping. Trong số thanh thiếu niên California tiêu thụ sản phẩm thuốc lá, 86.4% báo cáo sử dụng sản phẩm thuốc lá có hương vị. Có hơn 15,500 hương vị chất lỏng điện tử, một số trong đó đã được chứng minh là gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Từ năm 2016 đến 2018, vaping trong giới học sinh trung học ở California đã tăng 27%. Trong năm 2018, 10.9% học sinh trung học ở California báo cáo sử dụng thuốc lá điện tử và 14.7% báo cáo sử dụng cần sa. Tiến sĩ Mark Ghaly, Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California cho biết: “Với tư cách là một tiểu bang, chúng ta không  thể đứng nhìn trong khi cả một thế hệ mới trở thành nạn nhân của kỹ nghệ thuốc lá, với sản phẩm vaping nhắm trực tiếp vào con cái chúng ta. Hành động của Thống Đốc sẽ nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của sản phẩm thuốc lá và rủi ro liên quan đến thuốc lá điện tử và vaping, cũng như xem xét các hành động thực thi cho người dân California thấy nguy cơ nhắm vào giới trẻ và sức khỏe của chúng.”

Pháp lệnh của Thống Đốc bao gồm:

Tăng cường thực thi trên thuốc lá điện tử: Bộ Thuế Vụ và Quản Lý Lệ Phí (CDTFA) sẽ phát triển khuyến nghị để loại bỏ các sản phẩm vaping bất hợp pháp hoặc giả từ các cửa tiệm và giảm thiểu thanh thiếu niên tiêu thụ vaping thông qua việc tăng cường thực thi và kết hợp hàm lượng nicotine vào việc tính thuế hiện hành trên thuốc lá điện tử. CDTFA sẽ xem xét các khoản thu hiện tại từ thuế thuốc lá điện tử và các khoản thu có thể thu được từ thuế dựa trên nicotine, khả năng trốn tránh và tính khả thi của việc đưa ra yêu cầu dán tem để tối đa hóa việc tuân thủ. CDTFA sẽ gửi các đề xuất của mình cho văn phòng Thống Đốc vào ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Bảng cảnh báo tại các tiệm bán lẻ và trên quảng cáo: CDPH được chỉ đạo phát triển khuyến nghị nhằm giảm sự sẵn có của các thiết bị vaping cho người dưới 21 tuổi, bao gồm việc thiết lập các bảng cảnh báo về rủi ro sức khỏe của vaping tại các tiệm bán lẻ nơi có bất cứ sản phẩm vaping nào được bán và trong bất cứ quảng cáo vaping nào. Điều này bao gồm tăng cường thực thi liên quan đến việc bán các sản phẩm vaping và đặc biệt là hương vị nước điện tử, cho thanh thiếu niên. Ngoài ra, CDPH sẽ đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc thiết lập các tiêu chuẩn về hàm lượng nicotine và bao bì đồng nhất cho mục đích bao gồm hàm lượng nicotine trong việc tính thuế hiện tại đối với thuốc lá điện tử. Bộ Y Tế sẽ nộp các đề xuất của mình cho Văn Phòng Thống Đốc vào ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Chương Trình Tài Trợ cho Chiến Dịch Nâng Cao Nhận Thức Vaping: CDPH ngay lập tức được chỉ đạo phân bổ tổng cộng ít nhất $20 triệu cho chương trình thuốc lá và cần sa tài trợ cho một chiến dịch nâng cao nhận thức vaping, bao gồm cả tin nhắn truyền thông xã hội và kỹ thuật số tập trung vào thiếu niên, thanh niên và phụ huynh. Điều này sẽ được xây dựng dựa trên chương trình chống thuốc lá được trao giải thưởng và kéo dài nhất trong nước.

Một bản sao của pháp lệnh ngày hôm nay có thể tìm thấy ở đây.

Thông báo gốc:
https://www.gov.ca.gov/2019/09/16/governor-gavin-newsom-signs-executive-order-to-confront-youth-vaping-epidemic/