Về Chúng Tôi

Chương Trình Kiểm Soát Thuốc Lá California

Vào tháng 11 năm 1988, cử tri California đã phê chuẩn Đạo Luật Bảo Vệ Sức Khỏe và Thuế Thuốc Lá thông qua Dự luật 99, bổ sung 25 xu thuế cho mỗi bao thuốc lá. Một phần của thuế cung cấp cho Chương Trình Kiểm Soát Thuốc Lá California (California Tobacco Control Program – CTCP), chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện kéo dài nhất trong nước.

Nhiệm vụ của CTCP, là cải thiện sức khỏe của tất cả người dân California bằng cách giảm bệnh tật và chết yểu do sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Điều này được thực hiện bằng cách giáo dục và thúc đẩy công chúng để:

 • Giảm phơi nhiễm với ảnh hưởng có hại của khói thuốc do người khác hút và chất thải thuốc lá độc hại trong môi trường.
 • Hiểu được ảnh hưởng nguy hiểm của kỹ nghệ thuốc lá.
 • Hành động và tham gia vào cuộc chiến chống thuốc lá trong cộng đồng của họ.
 • Cai nghiện thuốc lá của họ.

Kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1989, California đã dẫn đầu về việc thay đổi mãi mãi cách công chúng nhận thấy việc sử dụng thuốc lá và tiếp thị của kỹ nghệ thuốc lá.

Kết quả tích cực có thể được nhận thấy trên khắp California:

 • 88 phần trăm người dân California không hút thuốc. 1
 • Tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên ở một mức thấp nhất trên toàn quốc. 2 3
 • Tỷ lệ mắc ung thư phổi đang giảm nhanh gấp hơn ba lần ở California so với phần còn lại trong nước.4

Mặc dù đã có nhiều thành công, vẫn còn rất nhiều việc phải làm:

 • Sử dụng thuốc lá tiếp tục là nguyên nhân duy nhất có thể ngăn ngừa gây bệnh, tàn tật và chết yểu. 5
 • Một trong tám người dân California vẫn hút thuốc – tương đương với hơn ba triệu người, bằng cùng số dân như ở thành phố Los Angeles. 1 6
 • Hàng ngàn trẻ em bị nghiện thuốc lá mỗi năm. 7
 • Hàng triệu người dân California tiếp tục bị phơi nhiễm với khói thuốc do người khác hút tại nhà hoặc nơi làm việc.8
 • Hàng năm, kỹ nghệ thuốc lá chi hàng tỷ để thu hút những người hút thuốc mới, phát triển các sản phẩm mới và giữ chân khách hàng hiện tại bằng cách cung cấp các phiếu giảm giá thật nhiều. 9

Cùng chúng tôi tham gia trong cuộc chiến chống thuốc lá và tìm hiểu làm thế nào bạn có thể Get Involved (Tham Gia Vào).

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến nào, xin vui lòng Liên Lạc (Liên Lạc Với Chúng Tôi).