Liên Lạc với Sở Y Tế Địa Phương của Bạn

Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi

Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi

Cảm ơn bạn đã ghé thăm TobaccoFreeCA.com/Viet, được tài trợ bởi Chương Trình Kiểm Soát Thuốc Lá California (CTCP). Vui lòng điền và gửi mẫu đơn liên lạc nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét.

Do số lượng câu hỏi công khai quá nhiều, chúng tôi có thể không trả lời được bình luận hoặc câu hỏi của bạn; tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm như vậy. CTCP sẽ không chia sẻ thông tin liên lạc cá nhân của bạn với bất cứ ai.

Tin nhắn của bạn không gửi được

Cảm ơn bạn đã gửi email.

Mailing address

CA Department of Public Health
CDIC/Tobacco Control Program
Attention: TobaccoFreeCA.com Webmaster
MS 7206
P.O. Box 997377
Sacramento, CA 95899-737